januari 22, 2019

VÅR HISTORIA


LEVEL Security är en sammanslagning av NVBS Security AB, Security Education Nordic AB och Event Security AB. Sammanslagningen av bolagen genomfördes i november 2018 och då skapades en heltäckande leverantör inom riskhanterings- och säkerhetstjänster.

Namnet LEVEL Security symboliserar vår förmåga att täcka våra kunders behov på olika nivåer och inom många områden i kombination med att lyfta tryggheten till en högre nivå. Genom vårt affärsområde Security Education höjer vi även kompetensnivån hos våra uppdragsgivare.

Även om namnet LEVEL Security och konstellationen är ny har vi varit aktiva sedan 1992. Det som en gång började med säkerhet i samband med stora konserter utvecklades till säkerhetstjänster främst riktade mot näringslivet. Vi har byggt upp nära samarbeten med ett stort fokus på service mot våra uppdragsgivare och erbjudit helhetslösningar där vi bland annat har möjliggjort våra kunders affärer samt skyddat deras varumärke. Inriktningen utvecklades också till att inte enbart ha ett nationellt perspektiv utan också ett globalt perspektiv.

Idag är LEVEL Security en del av NVBS Gruppen som grundades 2012 med verksamhet i Norden. NVBS Gruppen sysselsätter idag ca 300 medarbetare och med en årlig omsättning på närmare 400 miljoner SEK. Då hela koncernen är ett tjänsteföretag som levererar genom kompetenta medarbetare har vi de processer och stödfunktioner som krävs för framgångsrika leveranser.


Läs mer om NVBS Gruppen här