maj 30, 2017

SECURITY EDUCATION


LEVEL Security genomför utbildningar som riktar sig till företag, myndigheter samt privatpersoner. Utbildningsinnehållet innefattar allt från säkerhetsmedvetande på kontoret, HLR-utbildning, hur man bör tänka och agera i en högriskmiljö till konflikthantering. Våra utbildare/instruktörer har mångårig erfarenhet och kompetens inom respektive område.

VI INNEHAR DESSUTOM AUKTORISATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN
FÖR FÖLJANDE UTBILDNINGSSLAG:

Utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd enligt bilaga 6, PMFS 2017:10 FAP 573-1
Utbildning i handhavande av skjutvapen enligt bilaga 11, PMFS 2017:10 FAP 573-1
Utbildning i expanderbar batong enligt bilaga 7, PMFS 2017:10 FAP 573-1