januari 8, 2016

RISK CONSULTING


Systematiskt säkerhetsarbete är komplext och svårhanterligt för personal utan rätt kompetens och utbildning.
Vi hjälper ert företag att identifiera risker och ta fram åtgärder för att minska dessa.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER VI KAN GENOMFÖRA:

CSO (Säkerhetschef) as a service
Risk- & säkerhetsanalyser
Omvärldsanalyser
Hotbildsbedömningar
Säkerhetspolicys
IPP (Insider Prevention Plan)
Personutredningar/Bakgrundskontroller