maj 30, 2017

SKYDD


LEVEL Security skapar en trygghet när det finns en hotbild mot person eller företag. Vi ger de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och möjliggör affärer, oavsett om det är på hemmaplan eller i ett högriskområde.

Vi är ett av fåtal säkerhetsbolag i Sverige med auktorisation från Länsstyrelsen för bevakning av enskild person för dennes skydd (livvaktsskydd/personskydd)

Förutom att skapa trygghet lägger vi stort fokus på service som möjliggör ett smidigt och bekvämt levnadssätt för våra skyddspersoner.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

Personskydd
Skyddsspaning
TSU (Teknisk Säkerhets-utredning)