maj 30, 2017

PROTECTION


Med LEVEL Securitys Protection skapar vi en trygghet när det finns en hotbild mot person eller det företag, myndighet eller organisation som denne företräder. Vi ger de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och fortsatta affärer, oavsett om det är på hemmaplan eller i ett högriskområde.

Vi är ett av fåtal säkerhetsbolag i Sverige med auktorisation från Länsstyrelsen för bevakning av enskild person för dennes skydd (livvaktsskydd/personskydd)

Förutom att skapa trygghet lägger vi stort fokus på service som möjliggör ett smidigt och bekvämt levnadssätt för våra skyddspersoner.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER INOM PREMIUM PROTECTION:

Personskydd
Säkra transporter
Skyddsspaning
TSU
Säkerhetskoordinering