maj 30, 2017

BAKGRUNDSKONTROLLER

Som företagare och arbetsgivare är det viktigt att fatta välgrundade anställnings- och affärsbeslut. Att göra en faktakontroll av en persons eller ett företags bakgrund är en nödvändig och effektiv åtgärd ur både ett affärs- och kostnadsmässigt perspektiv.

LEVEL Security inhämtar och verifierar information om en kandidat eller blivande affärspartner för att öka er träffsäkerhet vid rekryterings- eller affärsbeslut. Vi lägger stor vikt vid den personliga integriteten och regelefterlevnad. Vi är anpassade till den nya dataskydds-förordningen (GDPR).


Kontakta oss så berättar vi mer om våra bakgrundskontroller och hur vi kan hjälpa er med en säker rekrytering eller affärsbeslut.