Säkerhetsexperter

Våra tjänster

RÅDGIVNING

Vi kan komplettera och stötta befintliga säkerhetsorganisationer i offentliga och privata verksamheter och agera inhyrd säkerhetschef där behov finns.

SKYDD

Vi levererar trygghet när det finns en hotbild mot person eller företag. Vi säkerställer de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och möjliggör affärer.

UTBILDNING

LEVEL Security genomför utbildningar i säkerhet och trygghet. Det kan röra sig om säkerhetsmedvetande på kontoret, D-HLR, till hur man bör agera och tänka i en högriskmiljö.

Om oss

LEVEL Security

LEVEL Security är en rådgivningsbyrå inom risk- och krishantering med fokus på personsäkerhet. Våra uppdragsgivare är verksamma inom många olika branscher och områden.

Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av rådgivning och säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

LEVEL Security en del av NVBS Gruppen som grundades 2012 med verksamhet i Norden. NVBS Gruppen sysselsätter idag ca 300 medarbetare och med en årlig omsättning på närmare 400 miljoner SEK.

Då hela koncernen är ett tjänsteföretag som levererar genom kompetenta medarbetare har vi de processer och stödfunktioner som krävs för framgångsrika leveranser.