Vi tar din trygghet till nästa nivå

Om oss

LEVEL Security

Level Security är en heltäckande leverantör inom riskhantering och säkerhetstjänster.

Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och kan erbjuda ett brett tjänsteutbud - Allt ifrån analyser, auktoriserade utbildningar till bevakning och personskydd.

Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Vi vill helt enkelt skapa trygghet, arbetsro och affärsmöjligheter för våra kunder.

Våra tjänster

LEVEL Security erbjuder helhetslösningar för ert företag. Vi är lyhörda för era behov och anpassar våra lösningar. Majoriteten av våra tjänster kan köpas som ett anpassat abonnemang eller när behov uppstår.
SECURITY SERVICES

Med våra tjänster inom service och säkerhet skapar vi trygghet på arbetsplatser, offentliga miljöer och privata hem. Vi täcker kunden/uppdragsgivarens behov genom att erbjuda allt från bevakning till säkerhetsreceptionister.

RISK CONSULTING

Säkerhetsarbetet blir allt mer komplext och svårhanterligt för personal utan rätt kompetens och utbildning. Vi hjälper er att identifiera risker och sårbarheter och ta fram åtgärder för att minska dessa.

SECURITY EDUCATION

NVBS Security genomför utbildningar i säkerhet som upplyser om risker som föreligger och hur dessa förebyggs på bästa sätt. Det kan röra sig om säkerhetsmedvetande på kontoret, till hur du bör agera och tänka i en högriskmiljö.

EXECUTIVE PROTECTION

Vi skapar trygghet när det finns en hotbild mot person eller det företag, som denne företräder. Vi säkerställer de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och fortsatta affärer, oavsett om det är på hemmaplan eller i ett högriskområde.