TRYGGHET PÅ NÄSTA NIVÅ

Våra tjänster

LEVEL Security erbjuder helhetslösningar för ert företag. Vi är lyhörda för era behov och anpassar våra lösningar. Majoriteten av våra tjänster kan köpas som ett anpassat abonnemang eller när behov uppstår.
SECURITY SERVICES

Med våra tjänster inom service och säkerhet skapar vi trygghet på arbetsplatser, offentliga miljöer och privata hem. Vi täcker era behov genom att erbjuda allt från bevakning till säkerhetsreceptionister.

PREMIUM PROTECTION

Vi skapar trygghet när det finns en hotbild mot person eller det företag som denne företräder. Vi säkerställer de förutsättningar som krävs för en normal tillvaro och fortsatta affärer, oavsett om det är på hemmaplan eller i ett högriskområde.

RISK CONSULTING

Säkerhetsarbetet blir allt mer komplext och svårhanterligt för personal utan rätt kompetens och utbildning. Vi hjälper er att identifiera risker och sårbarheter och ta fram åtgärder för att minska dessa.

SECURITY EDUCATION

LEVEL Security genomför utbildningar i säkerhet och trygghet. Det kan röra sig om säkerhetsmedvetande på kontoret, HLR-utbildning, till hur man bör agera och tänka i en högriskmiljö.

Om oss

LEVEL Security

LEVEL Security är en heltäckande leverantör inom riskhantering och säkerhetstjänster. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och kan erbjuda ett brett tjänsteutbud - Allt ifrån analyser, auktoriserade utbildningar till bevakning och personskydd.

Vi är ett auktoriserat bevakningsföretag via Länsstyrelsen enligt 1 § första stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Auktorisationen innefattar idag följande verksamhetsslag:
- Stationär och ronderande bevakning
- Bevakning av enskild person för dennes skydd
- Ordningshållning

Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.